Printed from cicatlanta.com
 

Synagogue Services

Synagogue Services

 Email

עברנו לבניין חדש תפילות.jpg

תפילות שבת

מנחה: 19:00 בימות הקיץ

קבלת שבת לאחר תפילת מנחה

שבת בבוקר תפילת שחרית 9:15

לאחרי התפילה מתקיים קידוש לכל המתפללים!

תפילת מנחה וסעודה שלישית: 30 דקות לפני השקיעה

ערבית בזמנה

_________________________________________

ימות השבוע

תפילת שחרית: יום ראשון - 9:00 בבוקר.

תפילת שחרית: בימים שני וחמישי בשעה 7:45 בבוקר

שלישי רביעי ושישי בשעה 8:00

תפילות חגים

בראש השנה וביום הכיפורים וכן בשלושת הרגלים (פרטים במודעות האתר)

 Email