תוכנית הלימוד לשנת 2013-2014:

אחת, שתיים, שלום
תוכנית לגיל הרך- הכנה לכתה א.
התלמידים יכירו ויזהו את אותיות הא-ב באמצעות יצירה, מוסיקה, משחקים ודפי עבודה.

התלמידים ייחשפו לשפה העברית דרך שמיעת סיפורים הקשורים לנושא הנלמד בכל שיעור ויעשירו את אוצר המילים שלהם.

בנוסף נעסוק בתכנים לשוניים: זכר / נקבה, יחיד / רבים, מילים והיפוכם, צורות, צבעים, ימי השבוע, מספרים וכדומה.

תכנים נוספים שילוו את שנת הלימודים יהיו בתחום היהדות : חגים, מנהגים, סיפורי התנ״ך וישראל.

השיעורים יחולקו לשני חלקים:

החלק הראשון - שיעור פרונטלי בו יועבר התוכן הנלמד והתלמידים יביעו דעתם והבנתם.

החלק השני - עבודה עצמית או קבוצתית.

מהלך השיעור כולו ילווה באווירה נעימה וחייכנית והתאמת התוכן לגיל הילד. 
בכל הרמות יושם דגש על העברית המדוברת וחיזוק יכולת ההבעה בעל פה של כל תלמיד 

 

בית הספר לעברית של חב"ד- תוכנית הלימוד המלאה:

התוכנית כוללת שעה של לימודי עברית ושעה של לימודי העשרה (חגים, מורשת, סיפורי התנ"ך ולימודי ארץ ישראל), עפ"י הפירוט הבא: 

 רמת מתחילים (שנה ראשונה)

הקניית מיומנויות קריאה ע"י שימוש בשיטה הפונטית- עיצור, צליל והברה.

התלמידים יזהו ויכירו את אותיות ה"אלף בית". בשלב זה נערוך היכרות עם השפה העברית הכתובה ומאפייניה: כיוון הכתיבה, האותיות, הניקוד והצלילים.

ראשית הקריאה תלווה בקטעי קריאה קלים ונוחים לילדים ומותאמים לפי ניקוד.

בנוסף נעסוק בתכנים לשוניים: אוצר מילים, זכר ונקבה, מילים והיפוכן, יחיד ורבים.

 השיעורים יחולקו לשני חלקים:

החלק הראשון- שיעור פרונטלי והעברת תוכן

החלק השני- עבודה עצמית והתקדמות אישית של כל תלמיד לפי רמתו.

בכל הרמות יושם דגש על העברית המדוברת וחיזוק יכולת ההבעה בעל פה של כל תלמיד  

 רמת ביניים 1 - מיועדת לתלמידי שנה שנייה בעברית.

בשנה זו נמשיך ונחזק את מיומנויות הקריאה והכתיבה של התלמידים, הן בדפוס והן בכתב.

השנה, יהיה דגש על הגדלת אוצר המילים, שגיאות כתיב, היכרות עם סוגים שונים של טקסטים (הבעה), דקדוק: זכר ונקבה, יחיד ורבים.

השיעורים יחולקו לשני חלקים:

החלק הראשון- שיעור פרונטלי והעברת תוכן

החלק השני- עבודה עצמית והתקדמות אישית של כל תלמיד לפי רמתו.

בכל הרמות יושם דגש על העברית המדוברת וחיזוק יכולת ההבעה בעל פה של כל תלמיד 

רמת ביניים 2 - מיועדת לתלמידי שנה שלישית בעברית.

תוכנית הלימודים לשנה זו תכלול המשך חיזוק העברית בכמה תחומים:

התחום הלשוני: דקדוק- זכר ונקבה, יחיד ורבים, מילים נרדפות, מילים והיפוכן, הרחבת אוצר המילים, הכרת נושא הפועל והשורש.

בתחום ההבעה- קריאה של טקסטים רבים מסוגים שונים, לשיפור יכולת ההבנה והעיבוד של כל טקסט.

השיעור יועבר בצורה פרונטלית, תוך העברת תוכן רלוונטי ועבודה אישית עם דפי עבודה מתאימים.

בכל הרמות יושם דגש על העברית המדוברת וחיזוק יכולת ההבעה בעל פה של כל תלמיד.

 

רמת מתקדמים - מיועדת לתלמידים משנה רביעית ואילך

תדירות: שעה בשבוע (60 דקות)

 תוכנית הלימודים לשנה זו תכלול

התחום הלשוני /דקדוק : יחיד/רבים , זכר/נקבה, מילים והתוכן, מילות יחס, הפועל והשורש וממה מורכב משפט.

כתיבה: התלמידים יתנסו בכתיבה יוצרת. יכתבו סיפורים קצרים בעצמם.

הבעה: קריאה של טקסטים שונים. ניתוח ועיבוד של כל טקסט. העשרת אוצר המילים וחיזוק יכולות ההבעה בעל פה של כל תלמיד.

.החלק הראשון: שיעור פרונטלי והעברת התוכן הנלמד.

החלק השני : עבודה עצמית והתקדמות אישית של כל תלמיד על פי רמתו.

 בכל הרמות יושם דגש על העברית המדוברת וחיזוק יכולת ההבעה בעל פה של כל תלמיד

 העשרה:

שיעור של שעה הכולל את התחום החינוכי: תכנים יהודיים - חגים, מורשת, לימודי ארץ ישראל, וסיפורי התנ״ך. תכנים על ישראל - גיאוגרפיה, היסטוריה והתרבות הישראלית.

החומר הנלמד יועבר בצורה חווייתית באמצעות מוסיקה, יצירה וסיפורים, דרמה ואומנות.