התפילות ביום החול ובשבתות

Weekly & Shabbat Prayer Services 

התפילות בימות החול ובשבתות יתקיימו בבית כנסת "בית ראובן" במרכז חב"ד הישראלי

Prayers on weekdays and Shabbat will be held at Congregation "Beit Reuven"

4726 Chamblee Dunwoody Rd, Brookhaven, GA 30341 

תפילות שבת 

מנחה: 19:00 בימות הקיץ

קבלת שבת לאחר תפילת מנחה

שבת בבוקר תפילת שחרית 9:15

לאחרי התפילה מתקיים קידוש לכל המתפללים!

תפילת מנחה וסעודה שלישית: 30 דקות לפני השקיעה

ערבית בזמנה

_________________________________________

ימות השבוע

תפילת שחרית: יום ראשון - 9:00 בבוקר.

תפילת שחרית: בימים שני עד שישי בשעה 7:45 בבוקר

תפילות חגים

בראש השנה וביום הכיפורים וכן בשלושת הרגלים (פרטים במודעות האתר)