Sign In Forgot Password

  הרב מנדי

גדל בחולון ישראל, אביו מכהן כשלוחו של הרבי מליובאוויטש, וכרבה הראשי של העיר, הוא אחד מ ששה אחים כולם מכהנים כשלוחי הרבי מליובאוויטש ברחבי העולם ברלין גרמניה, דרזדן גרמניה, חולון ישראל, אחיו התאום בקרקוב פולין, ובאלטימור ארה"ב, התחנך במוסדות חב"ד בכפר חב"ד, לוד, מגדל העמק, וניו יורק 

קיבל סמיכה לרבנות מ Rabbinical college of America in Morristown NJ

ליבא לאה

נולדה באטלנטה להוריה הרב יוסי ודסי ניו, אביה מכהן כשליח הראשי של הרבי מליובאוויטש למדינת גורג'יה ומכהן כרבה של קהילת "בית תפילה חב"ד", היא אחת מ תשעה אחים ואחיות, 

התחנכה באטלנטה ובמוסדות חב"ד ב טורונטו קנדה, ומלבורן אוסטרליה

 

בשנת 2006 נישאו הרב מנדי ליבא לאה, ולאחרי שנה שהתגוררו בניו יורק עברו לאטלנטה בכדי להקים מרכז חב"ד לישראלים. לרב ולרבנית 7 ילדים ב"ה נתן, דוד, מוסיא, ארי, לוי, חיים, וצבי'ה. 

Sat, May 18 2024 10 Iyyar 5784