Sign In Forgot Password

Soul Trip To NY

טיול שכולו השראה יהודית לניו יורק!
נתפלל על קברו של הרבי מליובאוויטש זצוקללה״ה!
טיול בברוקלין קראון הייטס ונקנח במסעדה כשרה

 

Mon, September 25 2023 10 Tishrei 5784